Spring naar content

Sint Maarten Zuidlaren: een bijzonder feest

In 2015 is de organisatie van het Sint Maarten-feest in Zuidlaren op een nieuwe leest geschoeid. De ondernemers van het dorp kregen daarvoor steeds vaker uit de wijken van Zuidlaren te horen: waar zijn de kinderen toch? Het bleek dat onze jeugd vooral in de winkelstraat van het dorp te vinden was en niet meer langs de deuren, in de straten van Zuidlaren. Met name ook de oudere inwoners van Zuidlaren voelden dit als een gemis. Bovendien bleven zij zitten met het snoep en fruit dat speciaal was ingekocht.

De ondernemers gingen nadenken: hoe kunnen we het feest van Sint Maarten opnieuw invulling geven? Op een manier die ook recht doet aan de bijzondere geschiedenis van dit feest. In overleg met de ondernemers is een evenement ontwikkeld waarbij de kinderen van Zuidlaren zich eerst verzamelen op Het Achterom, met hun lampion. Na deze (korte) samenkomst gaan zij vervolgens de eigen wijken in. De winkels in het dorp zullen voor het grootste deel gesloten zijn; hier kunnen de kinderen dus niet meer snoep ophalen. In plaats daarvan krijgen de kinderen op Het Achterom, na afloop van het evenement, een snoepzak – deze wordt mogelijk gemaakt door lokale ondernemers.

Deze formule heeft zich inmiddels als zeer succesvol bewezen. In 2015 vond een eerste 'uitvoering' plaats, waarbij de geschiedenis van Sint Maarten met een kort toneelstuk werd uitgebeeld: de Romeinse soldaat die de helft van zijn mantel barmhartig deelde met een verkleumde bedelaar. Het leverde mooie beelden op maar voor de jonge kinderen op de Brink bleek het toch allemaal net even te lang te duren. In de jaren erna is daarom voor een verkorte opzet gekozen:

16.45-17.00 uur verzamelen op Het Achterom

17.00-17.15 uur Sint Maarten-liedjes zingen met de band

17.15-17.30 uur ophalen van de snoepzak (één per kind)

17.30-19.00 uur verder de buurten en wijken in

 

Lees hier meer over de geschiedenis van Sint Maarten.